2020 / Foreninger

Foreninger

Vil I som forening være med til at støtte op om Musik På Volden ved at stille en bod op hvor I kan tjene penge til jeres forening, så kontakt mig endelig på storch@live.dk
 
Musik i Klarup - https://www.facebook.com/groups/886539368164784/

Klarup Korforening - http://klarup-pigekor.dk/korforeningen/index.html

Legepladsudvalg - Volden
 
Klarup Rideklub - http://www.s-k-o.dk/ 
 
 
Fremtidens Pirater (Aab Ishockey)
 
Romdrup/Klarup Samråd - https://www.romdrupklarupsamraad.dk/
 
Klarup Flaglaug
 
 
Musik I Klarup